Stelsels binnen de sector

Mogelijkheden?

Hieronder vindt u een overzicht van de stelsels, waarbij de rol van de mentor beloond wordt door de sector.

  • Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

U wil als bouwbedrijf graag een leerjongere de kans geven om de stiel bij u op de werkvloer te leren? Om als leerwerkplek erkend te worden, moet u een mentor aanstellen die als leermeester voor de jongere zal instaan.
Meer info vindt u hier.

  • Bouwingroeibaan (BIB)

Werft u als bouwbedrijf een jongere ( < 27 jaar) met beperkte ervaring ( < 1 jaar in de bouwsector) aan met een voltijds contract van onbepaalde duur? Stelt u ook een mentor aan en geeft u de jongere de kans om een veiligheidsopleiding te volgen? Dan komt u in aanmerking voor een financiële ondersteuning vanuit de bouwsector.
Meer info vindt u hier.

  • Bedrijfsinterne opleiding (BIO)

Sommige zaken kunnen enkel intern in het bedrijf aangeleerd worden. Een mentor kan op de werkplek opleiding geven aan andere arbeiders, zodat kennis binnen uw bedrijf bewaard en onderhouden blijft. De bouwsector voorziet een financiële tussenkomst van €15 / opleidingsuur per opgeleide arbeider en ondersteunt u bij het op punt stellen van de bedrijfsinterne opleiding.
Meer info vindt u hier.

Maar ook de Vlaamse overheid ziet de troeven van een mentor in. Ze creëerde een specifieke doelgroepenvermindering voor mentoren. Op die manier kan een bedrijf naast de interne voordelen, ook rekenen op een tussenkomst in de loonkost van de mentor.

  • Doelgroepvermindering voor mentoren

Via deze lastenvermindering, wil de Vlaamse Overheid bedrijven stimuleren om opleidingen op de werkvloer te organiseren voor jongeren (of leerkrachten). Dit kan onder de vorm van een onderwijsstage, OAO, IBO, instapstage, … Of u al dan niet in aanmerking komt, is afhankelijk van de mentor (beroepservaring, certificaat mentorbekwaamheid), de jongere (aantal op de  en het aantal opleidingsuren.
De voorwaarden vindt u hier.