Folder: Leren en werken

Leren en werken combineren

Indien u geïnteresseerd bent om een leerling op te leiden tot een bepaald bouwberoep, dient uw onderneming erkend te worden als leerwerkplek. Dit document geeft de verschillende stappen weer om de erkenning aan te vragen. Verder komt ook de te gebruiken contractvorm aan bod, en worden enkele praktische zaken besproken die bij de opstart van de overeenkomst belangrijk zijn.