Meng-de-mentor

"Wanneer bouwbedrijven een leerjongere aanwerven met een OAO (Overeenkomst Alternerende Opleiding), moeten zij eerst erkend worden als leerwerplek door Constructiv. Een van de voorwaarden is het aantonen van pedagogische bekwaamheid, zo'n mentoropleiding is dus een ideale basis hiervoor."

"Als school hebben wij de vraag gesteld aan de sector of er een mogelijkheid was om het meng-de-mentorconcept, waarbij school en bouwbedrijf samengebracht worden, bij ons te organiseren. Dit werkt drempelverlagend voor veel bedrijven: de opleiding gaat in de regio door, in een vertrouwde omgeving en met mensen die elkaar vaak reeds kennen."

"We vonden het een absolute meerwaarde dat we dit aanbod als school samen met Constructiv konden realiseren. Want toegegeven, de meeste bedrijven stonden niet te springen om deel te nemen. Vaak hebben ze het beeld van een opleiding dat deze eerder theoretisch is en in een eenrichtingsvorm wordt gegeven."

"Al snel werd het hen duidelijk dat het niet zo’n opleiding zou worden, maar dat er een grote nadruk ligt op interactie en ervaringsuitwisseling uit de praktijk. Daarbij viel het ook op dat er tijdens de pauzes heel wat uitwisseling gebeurde. Niet enkel tussen de bedrijven onderling, want zo een dag is het uitgelezen moment om kennis te maken met de schoolomgeving, het werk dat de leerlingen daar verrichten. Deze vorm van netwerken is niet te onderschatten bij het opbouwen van een duurzame samenwerking."

"Als leerkrachten/trajectbegeleiders zijn wij er ons ten volle van bewust dat er een dunne grens is tussen begeleiden en opleiding, tussen de rol van opvoeder en leerkracht. Het is tevens onze rol om werkgevers er soms attent op te maken dat de overstap van school naar de economische realiteit op de werkplek, niet voor alle leerlingen even evident is. Dergelijke netwerkmomenten zijn enorm zinvol om elkaar te vinden, te begrijpen, wat dan weer de leerling ten goede komt."

"Na de opleiding gaven de bedrijven aan zinvolle, praktische zaken bijgeleerd te hebben en waren ze heel tevreden van deze dag. We merken dat de mentoren op een andere manier omgaan met de leerlingen: sommigen zijn geduldiger, bekijken het eens van de andere kant en reageren minder impulsief."

"Zowel de bedrijven als wij als school geloven er in dat dit concept een waardevolle bijdrage is in functie van een kwalitatieve stage/tewerkstelling."
                                                     
Lieve Van Den Eeckhout - trajectbegeleider CLW VTI De Kering Aalst
Hans Van den Meerssche - leerkracht Bouw CLW VTI De Kering Aalst