Geen kennis verloren laten gaan!

Sedert meer dan 60 jaar zijn wij een vaste speler op de bouwmarkt. We werken vooral voor de overheid in Vlaanderen en in het Brusselse Gewest maar ook privéprojecten staan geregeld op onze agenda. Gemiddeld zijn wij jaarlijks actief op een twintigtal werven.

Bij Everaert-Cooreman zijn wij ervan overtuigd dat kennis niet mag verloren gaan. En wie kan die kennis beter overbrengen dan een werfleider die al jaren in de zaak meedraait. Hij kent de zaak én hij kent ook zijn ploeg. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de arbeiders in goede en kwade tijden en hij maakt van al die mensen een hechte ploeg die voor elkaar instaan en elkaar helpen.

Mensen die al jaren bij ons werken steeds weer blijven motiveren, nieuwe mensen leren hoe het er in ons bedrijf aan toe gaat en aan iedereen laten zien dat we moeten werken als een goed geoliede machine, dat is wat een goede coach, een goede mentor doet.

Aan de werfleider tonen dat hij een belangrijke taak heeft, de coach nog eens wakker schudden: dat was voor ons de belangrijkste reden van de mentoropleiding. Zoals alle bedrijven willen ook wij immers dat onze mensen de juiste boodschap op de juiste manier doorgeven. En die boodschap is: neem je verantwoordelijkheid, werk als een goede huisvader. Wij zijn een familiebedrijf, wij runnen ons bedrijf met waarden die wij ook voor onze arbeiders superbelangrijk vinden. Deze manier van werken, daar zijn we zeker van, bepaalt zonder meer de cohesie van de groep en de veiligheid in het algemeen.

Toen wij na de opleiding gingen samenzitten, ontdekten we dat onze mensen toch wel veel tips gekregen hadden om hun taak van coach nog beter uit te voeren. En ze zijn er ook van overtuigd dat ze deze gaan gebruiken. Ze kwamen zelfs aandraven met nieuwe ideeën om sollicitaties en trainingen te laten verlopen. “Meedenken met” dat is het resultaat van de opleiding. Schitterend toch!

De opleiding is nu gestart. Misschien moet dit wel op regelmatige basis hernomen worden, zeker als er nieuw mensen de taak van mentor willen opnemen.

 

Getuigenis van de werfleider

Ik begon eigenlijk een beetje sceptisch aan de opleiding. Na jaren werken in hetzelfde bedrijf ken je het draaien en keren ervan van binnen en buiten. En daar blijf ik bij: je voorbeeld is het allerbelangrijkste. Waar ik het wel mee eens ben en wat in de opleiding fel benadrukt werd, is het feit dat, zelfs ik, nog altijd kan leren om beter te communiceren. Je kalmte bewaren, frustraties vermijden: daaraan moet iedereen zijn leven lang werken.

Het doet wel deugd als een begeleide werknemer na een inloopperiode tegen jou zegt: “Bedankt. Ik heb veel van jou geleerd. Nu kan ik verder.”

En dat compliment is mede het gevolg van de mentoropleiding die ik kon volgen.

 

Everaert Cooreman