De jeugd van tegenwoordig

Bij alle directies van de werkmaatschappijen van Monument Vandekerckhove weten ze dat hun werknemers in een goed team nog het beste leren van elkaar. Hiervoor maken ze al langere tijd gebruik van het systeem van bedrijfsinterne opleiding met sectorale steun, in samenwerking met Constructiv, en dat zal in de nabije toekomst niet anders zijn. In de komende 5 à 10 jaar gaan er namelijk een aantal ploegbazen en gespecialiseerde vaklui met heel wat dienstjaren binnen de firma met pensioen. Opdat hun kennis en vakmanschap niet verloren zou gaan, zullen ze hun opvolgers zo veel mogelijk zelf opleiden. Ze zijn hierin niet aan hun proefstuk toe, want naast de bedrijfsinterne opleiding, hebben ze ook in het kader van de BouwIngroeiBaan al ruim kennis kunnen maken met het systeem van mentorschap. Nicolas vindt het een goede zaak dat bouwvakkers van verschillende generaties op deze manier nauw met elkaar moeten samenwerken; de jongere generatie kan uiteraard heel wat opsteken van de jarenlange ervaring van hun doorwinterde collega’s, maar het omgekeerde is zeker ook waar, iets waar de ‘oude rotten’ soms zelf van opkijken. “De jongeren die hier binnenkomen, zijn dikwijls beter op de hoogte van de nieuwste technieken, en ook op het gebied van veiligheid hebben ze vaak een streepje voor. De mentoren hebben al eens vooroordelen over ‘de jeugd van tegenwoordig’ aan het begin van zo’n opleidingstraject, maar achteraf zijn ze dikwijls aangenaam verrast door de attitude en inzet van de jongeren.”

Monument Vandekerckhove NV