Beroepsfierheid overbrengen aan jongere werknemers

"Ik heb 2 arbeiders in dienst, allebei jongeren die afgestudeerd zijn aan 7de jaar afwerkingstechnieken (BSO) bij VTI St-Niklaas. Momenteel werk ik ook samen met het VTI rond het inplannen van 2 stagiairs dit schooljaar."

"Je kan gerust stellen dat jongeren die na het BSO in het werkveld terecht komen niet overlopen van zelfvertrouwen. Hun zelfbeeld is niet zelden geschaad door hun schoolse ervaringen en het jarenlang opboksen tegen vooroordelen. Mijn rol als actieve mentor bestaat uit het me zo goed mogelijk inleven in hun leefwereld om vanuit die weg een persoonlijke band met hen te proberen opbouwen."

"Ik tracht hun zelfbeeld op te krikken door te zeggen dat ze op termijn in staat zullen zijn om hun eigen woning te (ver)bouwen en dat hun vriendin hierdoor extra trots zal zijn op hen. Je kan eigenlijk stellen dat ik een beetje de rol opneem van ‘big daddy’. Ik ben van mening dat als je goed bent voor je werknemers dat zij je hiervoor ook belonen door een grotere mate van betrokkenheid bij het werk dat ze uitvoeren. Ik denk dat de voorbeelden hiervan legio zijn zoals Torffs, Willy Naessens, …"

"Ik wil mijn werknemers bewust maken van het feit dat ze mooi werk kunnen afleveren als ze hun focus er maar op leggen. Het gebeurt regelmatig dat ze me via WhatsApp foto’s doorsturen van hun geleverde werk. Ik moedig hun fierheid dan aan en beloon hen regelmatig met extra’s hiervoor (cadeaubon). Als je niet alleen streng bent maar ook opbouwende kritiek levert en daarnaast ook nog eens belonend werkt, dan verhoog je de betrokkenheid van je arbeiders bij de werken die ze uitvoeren. Je kan stellen dat ik een strenge maar rechtvaardige mentor ben."

"De grotere betrokkenheid van mijn arbeiders maakt dat ze kwaliteitsvol werk afleveren. Dat levert niet alleen mij een tevreden gevoel op, het wordt ook gesmaakt door mijn opdrachtgevers. Op termijn speelt dit een positieve rol voor mijn firma, want tevreden klanten betekent een kleinere kans op wanbetalers."

"Het tussen je werknemers staan en die nauwe betrokkenheid maakt het soms moeilijk om nog voldoende afstand in te bouwen in de relatie werkgever/werknemer, dit is een delicate evenwichtsoefening die niet altijd even gemakkelijk verloopt."

"In mijn aanwervingsbeleid geef ik eerder de voorkeur aan timide personen dan aan sterkere persoonlijkheden. Openheid, openstaan voor advies en bereidheid tot leren behoort tot de belangrijkste aandachtspunten. Ik heb me toegespitst op een bepaalde niche. Mijn cliënteel bestaat enkel uit hulpbehoevende en mindervalide personen. Het plaatsen van badkamers voor deze doelgroepen vraagt oplossingen op maat. Dit maakt dat mijn werknemers ook geschikt moeten zijn om met deze speciale doelgroep om te kunnen gaan."

Patrick Verhofté, zaakvoerder Vepa Service

"Het opleiden van jongeren vraagt niet alleen veel geduld en energie,maar vergt ook een serieuze financiële investering. Het duurt namelijk jaren vooraleer ze alle knepen van het vak beheersen. Vandaar dat ik blij ben met de actieve rol die Constructiv speelt in het informeren rond de Bouwingroeibaan en de bedrijfsinterne opleidingen. De focus van mijn dagelijkse werkzaamheden ligt op de werven,maar dankzij de proactieve werking van Constructiv krijg ik nu extra financiële middelen aangereikt die ik anders niet gebruikt zou hebben."

"Ik ben zeer tevreden over de mentoropleiding. De lesgeefster kon zeer goed mensen lezen en wist direct welk vlees ze in de kuip had tijdens de opleiding. Dat maakte dat de opleiding niet enkel beperkt bleef tot het doornemen van een syllabus, maar dat iedere deelnemer advies op maat meekreeg."