Als het misloopt: waarom een mislukt traject nog geen mislukt systeem betekent

Franky Serlez voert met zijn firma FS Worx BVBA algemene bouw- en renovatiewerken uit. Hij heeft inmiddels drie arbeiders in dienst en startte in het najaar van 2017 op met duaal leren omdat hij sterk gelooft in werkplekleren en mentorship.

"We kampen met een nijpend tekort aan goede werkkrachten in onze sector, en de scholen kunnen de veelheid aan nieuwe technologieën in de bouw niet bijbenen. Bovendien hebben ze daar ook de middelen niet voor. Werkplekleren schept een realistisch beeld van wat werken in de bouw precies inhoudt, en dankzij de nieuwe duale richtingen kunnen jongeren daar nu al tijdens hun studies uitgebreid van proeven. Dit kon vroeger al voor een stuk door middel van stages, maar die zijn natuurlijk beperkt in tijd. Door een gans jaar verschillende dagen per week bij éénzelfde bedrijf te werken, onder alle weersomstandigheden en met alle uitdagingen die daarbij komen kijken, leren ze pas écht het klappen van de zweep."

Franky is zich er terdege van bewust dat duaal leren niet zomaar een gemakkelijke manier is om een extra paar handen te hebben. "Natuurlijk spreken we hier wel over leerlingen. De school is heel duidelijk naar wat er van ons als bouwbedrijf wordt verwacht: de jongere krijgt zijn of haar praktijkopleiding op de werkvloer, en als zaakvoerder engageer ik mij om daarin een coachende rol op mij te nemen en zo de bouwarbeiders van morgen mee te helpen vormen. Als mentor van de jongere is het mijn taak om hem of haar iets bij te brengen, niet om 'de baas' te zijn. En ja, dat betekent dat er soms fouten gemaakt worden die ik dan als eindverantwoordelijke moet oplossen, maar dat hoort erbij. Iedereen moet de kans krijgen om te leren en te groeien."

Franky's eerste ervaring met duaal leren draaide helaas niet helemaal uit zoals gepland. "Zeker geen kwaad woord over de jongen die bij ons in de leer kwam. Op zijn attitude en stiptheid was niks aan te merken, alleen was hij nog niet arbeidsrijp. Ik gaf dit al vrij vroeg aan aan zijn trajectbegeleider op school. Ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn opmerkingen serieus genomen werden en dat de school het beste voorhad met zowel mij als de jongere. De ouders van die jongen waren eerst ontgoocheld en wilden dat hij zijn traject in duaal uitdeed, maar uiteindelijk hebben we in onderling overleg met alle partijen beslist om er een punt achter te zetten. De jongere ging terug naar het klassieke voltijds onderwijs, hij besefte zelf ook dat hij op dat moment nog niet klaar was om al mee te draaien op de werkvloer."

Franky houdt een positief gevoel over aan zijn eerste, weliswaar 'mislukte' duaal lerentraject en zal volgend schooljaar zeker opnieuw intekenen.

Franky Serlez, mentor Fs Worx bvba