Aandacht voor positieve coaching

De docent van de mentoropleiding was erg gemotiveerd. Tijdens de opleiding kwamen een aantal interessante tips bovendrijven, maar ook herkende ik een aantal situaties. Het belang ervan is niet te onderschatten, maar ik vind dit eerder een evidentie.

Ik heb steeds aandacht voor positieve coaching, ook in mijn privéleven. Dit kan een belangrijk verschil maken bij het onthaal en de opleiding van een nieuwkomer.

Kris, mentor Refra Concepts bvba