Studie geeft verbeterpunten voor werkplekleren

Bouwbedrijven willen graag hun verantwoordelijkheid opnemen om van het concept werkplekleren in de sector een succesverhaal te maken. Het systeem waarbij bedrijven ruimte creëren op de werkvloer om startende medewerkers mee op te leiden heeft al ingang gevonden bij vele bouwbedrijven. En deze bouwbedrijven geloven ook in deze opleidingsvorm, maar ze vragen ondersteuning en een goede afstemming met de opleidingsverstrekkers. Dat blijkt uit de resultaten van een studie ‘Werkplekleren – Hoe kijken bouwbedrijven naar werkplekleren’ van het onderzoeksbureau Tempera in opdracht van Constructiv en Talentenwerf.

Onderzoeksbureau Tempera liet meer dan 300 bedrijven reflecteren over de wijze waarop zij konden participeren aan deze vorm van opleiden. De resultaten geven aan dat de bouwbedrijven een duidelijke meerwaarde zien in het opleiden op de bouwplaats. Ondanks de troeven stuiten ze op een aantal moeilijkheden wanneer ze zich als leerwerkplek engageren. Die struikelblokken kunnen te maken hebben met de kandidaat zelf, de organisatie in hun eigen bedrijf, de samenwerking met de betrokken onderwijs- of opleidingsinstelling. Ook de geldende regel- en wetgeving rond werkplekleren bezorgt hun kopzorgen.

Omtrent al deze struikelblokken formuleerde de studie een aantal aanbevelingen vanwege de bedrijven. Met deze aanbevelingen in de hand, ging het onderzoeksbureau in de debat met een aantal betrokken opleidingsverstrekkers. Ook hun reflectie is opgenomen in de studie.  De resultaten van deze studie waren de rode draad in het Colloquium dat het sectorfonds Constructiv afgelopen zaterdag organiseerde op de beurs Matexpo te Kortrijk onder de titel ‘De ontmoeting – werfplekleren begint bij een goed gesprek’. Meer dan 200 aanwezigen uit de sector en vormingsmiddens kregen de resultaten onder de vorm van relatietherapie gepresenteerd. En zoals het hoort bij een goede therapie werden de aanwezigen onmiddellijk mee betrokken in het debat omtrent de resultaten en de voorstellen.