SCOOR MET UW MENTOR

SCOOR MET UW MENTOR!

  • Wil je graag een pas aangeworven arbeider ‘à la carte’ opleiden?
  • Wil je graag een opleidingsdag organiseren binnen uw bedrijf voor al uw arbeiders?
  • Wil je graag uw arbeider een nieuwe techniek aanleren of leren werken met een nieuwe machine?

Zet je mentor in!

Hij kan uw arbeider een bedrijfsinterne opleiding op de werkvloer geven zodat zijn kennis binnen uw bedrijf wordt doorgegeven.

Voordelen:

  • De praktijkkennis en vaardigheden binnen uw bedrijf gaan niet verloren
  • Nieuwkomers worden goed begeleid en kunnen zich verder ontplooien
  • Uw mentor voelt zich gewaardeerd omdat hij zijn ervaring en knowhow kan doorgeven

Bovendien voorziet Constructiv voor u als bouwbedrijf een financiële tussenkomst in de loonkost van € 15/u/arbeider (PC 124 – max 120u)

Meer info? Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor