Goed begonnen is half gewonnen

Goed begonnen is half gewonnen! Dat geldt zeker bij het begin van een nieuwe job. Wanneer een aannemer een bouwvakarbeider aanwerft, hopen ze allebei op een succesvolle samenwerking. Een goed onthaal is daarbij de eerste stap.
Een heel belangrijke stap, want als het onthaal niet ernstig wordt genomen, bestaat het risico dat één van beiden afhaakt. Omdat de verwachtingen niet duidelijk waren, er geen duidelijke afspraken gemaakt werden,de gemaakte afspraken niet nageleefd werden, …

U als werkgever bent de belangrijkste schakel in het onthaaltraject. Om u te helpen heeft Constructiv een onthaalmap opgesteld die u kunt downloaden op constructiv.be. Deze map maakt u, maar ook uw bouwvakarbeider ende sociale overlegorganen, wegwijs in het onthaal, zodat de nieuwkomer vanaf de eerste werkdag met succes aan de slag kan in uw bouwbedrijf.

De map kan gebruikt worden als basis voor een onthaalbeleid binnen uw bouwbedrijf, of als aanvulling op het bestaande onthaalbeleid.
We raden u aan om voor elke nieuwe bouwvakarbeider die u wilt aanwerven, de volledige onthaalmap te downloaden en af te drukken, en elke betrokkene zijn of haar deel te bezorgen. Zo bent u er zeker van dat uw onthaalmap volledig actueel is, in overeenstemming met de recentste regelgeving op het vlak van het onthaal van nieuwe bouwvakarbeiders.

De onthaalmap bevat namelijk voor elk van de drie betrokken partijen een eigen deel

  • één voor de werkgever
  • één voor de bouwvakarbeider
  • één voor de sociale overlegorganen

Het onthaaltraject bij het begin van elk deelvormt de leidraad door het onthaal. De checklist in elk van de drie delen is de ultieme toetssteen voor elke partij.

Het laatste deel van de onthaalmap is het onthaalkader, met extra details, verduidelijkingen en wettelijkeverwijzingen.

Veel succes!

Bron: http://navb.constructiv.be/~/media/Files/Constructiv/Projecten/Onthaal/onthaalmap-volledig_2.pdf