Duaal leren: een springplank naar een succesvolle carrière in de bouwsector!

Met het nieuwe schooljaar dat van start is gegaan, zijn opnieuw heel wat leerlingen ingestapt in een duaal lerentraject.

Deze leerlingen kiezen er heel bewust voor om een deel van hun opleiding op de werkvloer te krijgen in plaats van in de klassieke praktijkruimte op school. Zo leren ze naar eigen zeggen veel sneller en gaat hun werktempo in sneltreinvaart omhoog.

Ook geven ze aan dat ze door de ervaring die ze opdeden bij hun leerbedrijf sterker in hun schoenen staan eens ze op de reguliere arbeidsmarkt terecht komen.

Dankzij het duaal leren weten de leerlingen wat werken in de bouw inhoudt én wat ze zelf waard zijn.