De stropdastest: bent u een goede mentor?

Op 29 maart volgden een aantal Constructiv-adviseurs mee met de mentoropleiding bij de Confederatie Bouw in Kortrijk. Samen met een 7-tal mentoren in spe kregen ze er de hele dag alle do’s en don’ts van het mentorschap haarfijn uitgelegd.

Een bijzondere oefening was de stropdastest. De link met de bouwsector lijkt misschien ver zoek, maar niets bleek minder waar. Een das knopen klinkt namelijk voor iedereen evident, maar leg maar eens uit hoe je dat nu juist doet? Hiermee komen we meteen bij één van de grootste struikelblokken voor een mentor, want hoe leg je zaken, handelingen en technieken die je zelf al jaren dagelijks uitvoert, uit aan iemand die helemaal van 0 start?

De stropdastest bleek voor veel aanwezigen de perfecte eye opener om aan te tonen dat mentor zijn meer inhoudt dan alleen maar ‘wat uitleg geven’. Een mentor coacht zijn collega’s door elke stap binnen hun leerproces en schept een vertrouwensband met zijn leerling. Bovendien past hij zijn instructiewijze telkens opnieuw aan aan de voorkennis en het niveau van zijn leerling en behoudt hij ten allen tijde een positieve en opbouwende houding, ook wanneer het mis gaat of zijn instructies verkeerd begrepen worden. Een goede mentor beseft dat wanneer er fouten gemaakt worden, hij aan introspectie moet doen om te achterhalen op welke manier hij zijn uitleg in het vervolg duidelijker kan maken en zo zijn mentees nog beter bij te staan tijdens hun opleiding